×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

Gdzie Najlepiej Zainwestować Pieniądze w 2023 Roku?

Gdzie Najlepiej Zainwestować Pieniądze

Dlaczego warto inwestować oszczędności?

Inflacja to trwały wzrost ogólnego poziomu cen. Inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, przez co z biegiem czasu pieniądze stają się mniej warte.

To właśnie ona jest główną motywacją wielu inwestorów. Przecież nikt chyba nie chce żeby jego oszczędności malały z roku na rok.

Inwestowanie pieniędzy może jednak prowadzić do czegoś więcej niż tylko korzyści finansowych. Kiedy inwestujemy w siebie i nasze cele na przyszłość, czerpiemy również korzyści z samoświadomości i realizacji, które wiążą się z wyznaczaniem celów i ich realizacją.

O czym należy wiedzieć, przed zainwestowaniem pieniędzy?

Jest wiele rzeczy, które powinieneś rozważyć przed zainwestowaniem pieniędzy w jakiekolwiek przedsięwzięcie. Każda inwestycja obarczona jest jakimś poziomem ryzyka. Aby zminimalizować straty w czasie krzyzysu, musisz wiedzieć, w co się pakujesz.

  1. Poznaj swoją sytuację finansową: Musisz znać swoją sytuację finansową, zanim zainwestujesz swoje pieniądze w cokolwiek. To da ci dobry obraz, czy inwestowanie w danym momencie byłoby dla ciebie mądrym posunięciem. Na przykład, jeśli Twoja ocena kredytowa jest niska, inwestowanie pieniędzy w jakąkolwiek firmę, która wymaga początkowej inwestycji od inwestora, może nie być dobrym pomysłem. Takie firmy wymagałyby zabezpieczenia z Twojej strony, a to mogłoby mieć poważne konsekwencje dla Twoich finansów.
  2. Poznaj rynek: Zanim zainwestujesz w cokolwiek, ważne jest, aby wiedzieć wszystko o rynku w który masz zamiar zainwestować. Spróbuj ocenić czy na danym rynku panuje obecnie hossa czy bessa.
  3. Dowiedz się jakie ryzyka są związane z inwestycją: Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, ale możesz je zmniejszyć, mając jego świadomość. Istnieje wiele różnych rodzajów ryzyka, z którymi borykają się inwestorzy, w tym ryzyko płynności, ryzyko krzysu gospodarczego, ryzyko zbankrutowania firmy czy nawet rzyzyko niespodziewanych wiadomości.

W co najlepiej inwestować w 2021 roku?

Żyjemy w niezwykle dynamicznych czasach. Nowe technologie pojawiają się z dnia na dzień: kryptowaluty, nft czy metaverse. Można łatwo się w tym wszystkim pogubić. Jednak jedna zasada pozostaje niezmienna. Klucz do sukcesu to dywersyfikacja czyli inwestowanie w kilkla sektorów gospodarki jednocześnie.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne

Inwestowanie w obligacje korporacyjne to sposób na inwestowanie w spółki poprzez kupowanie ich obligacji. Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które firmy emitują w celu pożyczenia pieniędzy. Kupuje się je z zamiarem osiągnięcia zysku, z ryzykiem, że spółka może nie być w stanie spłacić pieniędzy w terminie zapadalności.

Ryzyko ponoszą obligatariusze, którzy mogą stracić swoją inwestycję, jeśli spółka zbankrutuje.

Jest to inwestycja niższego ryzyka niż akcje, ponieważ firma jest zobligowana do wypłacenia odsetek od naszego kapitału. Jednak w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę, możemy stracić nasze pieniądze.

Pewną wadą tego instrumentu finansowego, jest to że ma mniejszą płynność niż akcje lub fundusze inwestycyjne, a firmy mogą nie wywiązać się ze swoich obligacji.

Inwestowanie w obligacje skarbowe

Zdecydowanie bezpieczniejszą inwestycją od obligacji korporacyjnych są obligacje skarbowe.

Istnieje zasadnicza różnica między obligacjami korporacyjnymi a obligacjami skarbowymi. Obligacje korporacyjne są emitowane przez korporacje w celu finansowania ich działalności. Są bardziej ryzykowne, ponieważ firma może zbankrutować i nie będziesz w stanie odzyskać swoich pieniędzy.

Z drugiej strony obligacje skarbowe są bezpieczniejszą inwestycją, ponieważ są wspierane przez rząd polski. Mają niższe oprocentowanie niż obligacje korporacyjne, ale nie zbankrutują, chyba, że zbankrutuje gospodarka Polski.

Inwestowanie w kryptowaluty

Kryptowaluty to aktywa cyfrowe, które nie są wspierane przez bank centralny żadnego kraju.

Odkąd w 2009 roku powstała pierwsza kryptowaluta Bitcoin, nowe kryptowaluty powstają regularnie.

Kryptowaluty pozwalają na transakcję peer-to-peer bez potrzeby korzystania z usług strony trzeciej lub pośrednika. Nie ma centralnego organu regulacyjnego do kontrolowania lub manipulowania walutą.

Inwestowanie w kryptowaluty to stosunkowo nowy trend. Rynek kryptowalut jest niestabilny i niepewny, więc jest kilka rzeczy, o których powinieneś pamiętać przed zainwestowaniem swoich pieniędzy.

Po pierwsze, zrozum związane z tym ryzyko. Po drugie, zbadaj, w które kryptowaluty warto zainwestować i regularnie oceniaj swoje decyzje. Wreszcie, nie inwestuj więcej, niż możesz stracić.

Inwestowanie na rynku Forex

Inwestowanie na rynku Forex nie różni się zbytnio od innych inwestycji. Oczywiście należy wziąć pod uwagę pewne niuanse, które omówimy poniżej.

Rynek Forex to zdecentralizowany rynek globalny, na którym handluje się parami walutowymi. Obroty rynku walutowego wynoszą 5 bilionów dolarów dziennie. Rynek ten wzrósł z 90 miliardów dolarów w 1971 roku do 5 bilionów dolarów w 2016 roku. Jest to największy rynek finansowy na świecie.

Na rynku Forex zarabia się następująco, jeśli dzisiaj kupisz dolara za 3,96 PLN a jutro sprzedasz go za 4 PLN zarabaisz na tej różnicy.

Na giełdzie Forex najczęściej handluje się krótkoterminowo. Dzięki kontraktom CFD nie musisz fizycznie posiadać waluty. Pouplarnym narzędziem w handlu na rynku Forex jest użycie dźwigni, która pozwala nam uzyskać o wiele wieksze stopy zwrotu „pożyczając nam pieniądze”, jednak może nas również doprowadzić do ogromnych strat.

>>zobacz też: W Co i Jak Zainwestować 5000 złotych w 2021 roku?

Inwestowanie alternatywne

Inwestorzy profesjonalni, którzy dysponują dużą ilością kapitału dostępnego do inwestowania na rynkach, mają zazwyczaj zdywersyfikowany portfel. Oznacza to, że inwestują w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne i inne narzędzia inwestycyjne. Czasami inwestują również w alternatywne inwestycje, takie jak sztuka, alkohol i antyki.

Inwestycje alternatywne mogą odgrywać ważną rolę w zdywersyfikowanym portfelu, ponieważ podczas kryzysu na giełdzie akcji ich wartośc może zostać nadal zachowana.

Jest to świetna inwestycja długoterminowa.

Inwestowanie w siebie

Dbanie o siebie to nie tylko pedicure, to także inwestowanie w umiejętności, które pomogą ci iść naprzód w twojej karierze.

Pierwszym krokiem jest ustalenie umiejętności, nad którymi musisz popracować. Mogą to być rzeczy takie jak poprawa umiejętności komunikacyjnych lub nauka pracy z ludźmi.

Po zidentyfikowaniu konkretnych umiejętności, które chcesz rozwinąć, możesz to zrobić na wiele sposobów. Niektórzy ludzie uczą się czytając książki lub uczestnicząc w kursach; inni uczą się oglądając filmy lub uczestnicząc w warsztatach. Możesz nawet znaleźć nowe możliwości rozwoju w dotychczasowej pracy metodą prób i błędów (np. podejmowanie projektów poza rutyną, nauka prowadzenia trudnych rozmów). Kluczem jest eksperymentowanie i odkrywanie nowych sposobów robienia rzeczy.

Ulokowanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym

W tej sekcji omówimy korzyści, jakie może przynieść oszczędzanie pieniędzy.

Konta oszczędnościowe to bezpieczny sposób na oszczędzanie pieniędzy i zarabianie odsetek. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest zazwyczaj niższe niż to, co można by zarobić na inwestycji.

Osoby, które duży procent swoich dochodów odkładają na lokacie, mogą nie mieć dodatkowych środków na inwestycje. Ważne jest aby znaleźć złoty środek. Na lokacie trzymaj pieniądze, które będą ci niezbędnę w przypadku utraty pracy czy krzysu. Całą resztę inwestuj.

Inwestowanie w ETF

Globalna gospodarka przechodzi obecnie znaczące zmiany, co stworzyło środowisko, w którym inwestorzy poszukują dywersyfikacji. Inwestorzy są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z globalnego inwestowania, co zaowocowało wzrostem popytu na ETF-y.

ETF-y to fundusze zawierające szereg aktywów, takich jak akcje, obligacje lub towary. Można nimi handlować na giełdach w ciągu dnia, jak zwykłymi akcjami. Wartość funduszy ETF zmienia się w zależności od wyników ich aktywów bazowych.

ETF-y na przestrzeni długoterminowej są stosunkowo bezpieczną inwestycją. Najlepiej inwestować w ETF-y sektora rynku, który ma potencjał wzrostowy.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Fundusze powiernicze to rodzaj inwestycji, które łączą pieniądze wielu osób i inwestują je w akcje, obligacje lub inne inwestycje.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcesz zdywersyfikować swój portfel. Możesz inwestować swoje pieniądze w różne rodzaje funduszy inwestycyjnych w zależności od tego, czego szukasz. W ten sposób będziesz mógł zoptymalizować swój portfel i uzyskać wyższy zwrot z inwestycji.

Fundusz powierniczy to mieszanka różnych inwestycji, które są połączone i profesjonalnie zarządzane przez zarządzającego funduszem lub firmę inwestycyjną. Wartość Twojej inwestycji zmienia się w czasie w zależności od wyników inwestycji bazowych w funduszu, więc ten rodzaj dywersyfikacji pomaga zmniejszyć ryzyko inwestorów.

Inwestowanie w metale szlachetne

Metale szlachetne to jedne z najstarszych form waluty, których historia sięga starożytnego Rzymu. Inwestowanie w nie to dobry sposób na dywersyfikację swojego portfela.

Ten rodzaj inwestowania jest skutecznym sposobem inwestowania pieniędzy, ponieważ zapewnia ochronę przed inflacją i niestabilnością gospodarczą.

Ceny tych metali mogą ulegać znacznym wahaniom, dlatego ważne jest, aby inwestorzy byli dobrze poinformowani o aktualnych trendach i zwracali uwagę na to, ile za nie płacą.

Inwestowanie w startupy

Inwestowanie w startupy to dostarczanie kapitału nowym, młodym firmom o dużym potencjale wzrostu.

Korzyści z inwestowania w startupy jest wiele, zarówno dla inwestora, jak i dla startupu. Jak więc podjąć decyzję, w który startup zainwestować?

Aby podjąć świadomą decyzję, rozważ te trzy wskaźniki:

  1. W jaką branżę wchodzą
  2. Jak będą zarabiać na swoim produkcie lub usłudze?
  3. Pochodzenie i osiągnięcia zespołu

Należy pamiętać, że bez specjalistycznej wiedzy jest to bardzo ryzykowan inwestycja.

Inwestowanie w MIF (organizacje mikrofinansowe)

Mikrofinansowanie lub mikrokredyt to rodzaj usługi finansowej, która pożycza niewielkie kwoty osobom, które ich potrzebują. Termin mikrokredyt jest używany, gdy mówimy o udzielaniu niewielkich pożyczek przedsiębiorcom z ograniczonym dostępem do kredytów z banków i innych instytucji finansowych.

Zaletą takiej inwestrycji jest wysoki procentowy zysk nawet do 30%!

Wadą jest bardzo duża liczba oszustw.

Inwestowanie we własny biznes internetowy

Inwestowanie we własny biznes internetowy to jeden z najlepszych sposobów na zarabianie pieniędzy.

Biznes internetowy odbywa się głównie za pomocą strony internetowej. Możesz zarabiać na swojej stronie internetowej, sprzedając produkty online, usługi reklamowe lub generując przychody dzięki programom marketingu afiliacyjnego.

Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości to mądra inwestycja z potencjałem wysokich zysków. Jest to jeden z najlepszych sposobów na dywersyfikację inwestycji, a tym samym zmniejszenie ryzyka.

Jest wiele powodów, dla których warto zainwestować w nieruchomości. Po pierwsze, możesz uzyskać spory miesięczny dochód z tych nieruchomości, wynajmując je. Po drugie cena nieruchomości z roku na rok rośnie. Pomyśl tylko, ludzi jest coraz więcej jednak miejsca na Ziemii mamy wciąż tyle samo.

Wadą takiej inwestycji jest wymaganie sporego kapitału początkowego.

Podsumowanie

Światowy rynek staje na nogi po pandemii, jest to idealny moment aby zacząć inwestować nasze pieniądze. Pamiętaj o dywersyfikacji i działaj!

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 × pięć =