×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

Ile zwrotu podatku z Niemiec Ci się należy?

Republika Federalna Niemiec to jeden z najpopularniejszych wśród Polaków kierunków emigracji zarobkowej. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba osób z Polski rozlicza się z niemieckim urzędem skarbowym i stamtąd otrzymuje zwrot podatku. Czy deklaracja podatkowa może zostać przygotowana samodzielnie, czy lepiej zwrócić się w tej kwestii do wykwalifikowanego biura? Jak wygląda niemieckie rozliczenie podatkowe? I od czego zależy wysokość zwrotu podatku? Na te pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

Co trzeba wiedzieć o rozliczeniu w Niemczech?

W Niemczech obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego ma każda osoba, która dochód otrzymuje. Oznacza to, że każda pracująca w Niemczech osoba powinna złożyć w lokalnym urzędzie skarbowym (niem. Finanzamt) deklarację podatkową, zawierającą informację o wysokości dochodu. Tak samo, jak w Polsce, również w Niemczech możliwe jest uzyskanie zwrotu, jednak przelew z Finanzamtu wypada dużo korzystniej. Poza deklaracją o wysokości dochodów podatnik składa dokumenty potwierdzające prawo do ulg i odpisania od dochodu części poniesionych wydatków. Przed przystąpieniem do rozliczenia fiskalnego konieczne jest sprawdzenie klasy podatkowej, ponieważ to na jej podstawie określa się szczegółowe obowiązki podatnika wobec państwa i przysługujące mu zwolnienia.

Klasy podatkowe a wysokość podatku

Klasy podatkowe w Niemczech składają na system, który pozwala wskazać obowiązek fiskalny oraz pozwala wskazać, od czego zależy wysokość zwrotu podatku. Przypisanie klasy podatkowej następuje po deklaracji pracodawcy – informuje on urząd o planowanej wysokości dochodu pracownika oraz jego sytuacji osobistej. Dopuszczalna jest jednak zmiana klasy podatkowej, jeśli sytuacja prywatna lub zarobki uległy zmianie – dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie dużo korzystniejszego zwrotu. W przypadku małżeństw należy pamiętać, że suma klas podatkowych obojga musi wynosić osiem, co sprawia, że mają one do wyboru dwie możliwości. Kiedy oboje małżonków ma zbliżone dochody, powinni pozostać w przypisanej automatycznie klasie czwartej. Jeśli jednak zarobki znacząco się różnią, wówczas osoba zarabiająca mniej może przejść do klasy trzeciej, a jej partner lub partnerka automatycznie znajdzie się w klasie piątej. Jeśli podatnik nie ma pewności, jakie rozwiązanie lepiej sprawdzi się w jego przypadku, można zgłosić się do jednego z biur podatkowych i sprawdzić najlepsze rozwiązania.

Ulgi podatkowe dla Polaków

Niemiecki system podatkowy charakteryzuje się dużą ilością ulg podatkowych, z których można skorzystać podczas rozliczenia. Dotyczy to również mieszkających w Niemczech Polaków, których obejmuje obowiązek fiskalny. Wśród wielu możliwości, jedną z częściej wybieranych jest ulga na dzieci (Kindergeld). Warto tutaj wspomnieć, że dotyczy ona zarówno dzieci mieszkających z rodzicem w Niemczech, jak i pozostających w Polsce. Warunkiem jest regularny kontakt z nimi i posiadanie wobec nich zobowiązań rodzicielskich. Poza tym Polacy często korzystają z ulga na prowadzenie podwójnego gospodarstwa – tutaj konieczne jest udokumentowanie wydatków związanych z prowadzeniem domu w Polsce oraz podatku od darowizny. Ten jednak może dotyczyć jedynie środków przekazanych najbliższej rodzinie.

Od czego zależy wysokość zwrotu podatku?

Wysokość podatku uzależniona jest od zarobków, ale wpływają na nią również wszystkie ulgi, z których skorzystał podatnik. Odpisanie od dochodu szeregu wydatków na dzieci, dom, ale także na pozyskanie dochodu, zmianę pracy czy dojazdy z miejsca zatrudnienia do domu, zmniejszają obciążenie fiskalne. Urząd skarbowy na tej podstawie weryfikuje wysokość odprowadzonego w ciągu roku podatku i przekazuje na konto płatnika zwrot, jeśli pobrana zaliczka okazuje się zbyt duża.

O Autorze