×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

Jak inwestować w złoto?

Dziś pozostaje w pierwszej kolejności metalem szlachetnym, stanowiącym ważny obiekt inwestycyjny dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W jaki sposób inwestować w złoto i czy w ogóle warto zainteresować się taką formą lokowania posiadanych środków finansowych?

Materialne i niematerialne inwestycje w złoto

Generalnie inwestycje w złoto można podzielić na dwie grupy: inwestycje materialne i niematerialne. Jak sama nazwa wskazuje, w przypadku materialnego sposobu inwestowania w szlachetny kruszec mamy do czynienia z kupowaniem fizycznego złota. Może mieć ono postać sztabek, monet czy nawet wyrobów biżuteryjnych. Sztabki zaś mogą mieć różną wagę, a więc i zawartość złota. Podobnie jest i z biżuterią czy z monetami, z czego musimy sobie zdawać sprawę.

W przeciwieństwie do inwestycji materialnych, inwestycje o niematerialnym charakterze nie wymuszają na nas znalezienia bezpiecznego miejsca, w którym moglibyśmy przechowywać kupowane złoto. Dlatego nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych między innymi z kupnem sejfu czy wynajęciem skrytki w skarbcu wybranego banku. Możemy inwestować w certyfikaty inwestycyjne, akcje spółek zajmujących się wydobywaniem, obrotem lub przerabianiem złota, albo w opcje i lokaty strukturyzowane powiązane ze złotem.

Złoto w fizycznej postaci

Jeśli wybieramy inwestowanie w złoto fizyczne, możemy je realizować z wykorzystaniem złotych sztabek, zawsze pochodzących ze sprawdzonych źródeł. To bodajże najbardziej powszechna, klasyczna forma inwestycji w szlachetny kruszec. Sztabki mają różne rozmiary i mierzone są w uncjach, a właściwie w uncjach trojańskich. Jedna uncja odpowiada około 31,1 gram złota. Niewielkie, 1-uncjowe, a nawet 1-gramowe sztabki bez trudu schowamy w domowym sejfie lub w innym miejscu w swoim domu. Większe lepiej trzymać w skarbcach banków, w wynajętej skrytce.

Najszlachetniejszym złotem jest to o próbie 999. Jeśli sztabkę podzielić by na 1000 części, to aż 999 z nich byłaby czystym złotem. Możemy kupować zwykle sztabki ważące 5, 10, 20, 50, 100 i 250 gramów.

Innym sposobem na inwestowanie w złoto fizyczne będzie kupowanie złotych monet, których na świecie nie brakuje. Mogą to być tzw. Krugerrandy z próbą około 916, gdzie pozostała część stopu to miedź, jak i inne złote monety. W Polsce od 1995 roku NBP wybija monety Orłów Bielików o próbie 999.

Kolejną formą zakupu złota fizycznego jest złota biżuteria. Tutaj problem tkwi w tym, że najczęściej ma ona niższą próbę niż sztabki czy złote monety, np. 585. Poza tym, jej wartość wynika nie tylko z zawartości złota, ale i z walorów estetycznych, które dla każdego mogą być inne.

Inwestycje niematerialne w złoto

Jeśli nie chcemy kupować fizycznego złota, w obawie przed problemami z jego bezpiecznym przechowywaniem, możemy zdecydować się na inwestycje niematerialne związane ze złotem – zakup certyfikatów inwestycyjnych, akcji spółek obracających złotem, opcji czy funduszy strukturyzowanych.

Certyfikaty inwestycyjne potwierdzają tytuł własności właściciela do przechowywanego przez daną firmę złota fizycznego. Pierwszymi certyfikatami tego rodzaju były pieniądze papierowe, kiedy jeszcze pieniądz opierał się na złocie. Możemy kupić tzw. złoto alokowane, a więc monety czy sztabki, które są wyodrębniane z całości złota, jakim dysponuje firma. Jest też opcja inwestowania w złoto niealokowane, gdzie firma może obracać naszym złotem do momentu, gdy nie zażądany jego wydania. Zobacz: https://www.xtb.com/pl/oferta/dostepne-rynki/towary/gold

O Autorze