×
Sprawdź swoją skrzynkę pocztową!

Jakie obligacje skarbowe warto kupić w 2023

obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe uchodzą za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania. Są one stosunkowo bezpieczne, łatwe w zakupie oraz mamy do wyboru kilka ich wariantów, które różnią się od siebie czasem inwestycji oraz oprocentowaniem. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć Państwu, jakie obligacje skarbowe warto kupić w 2023 roku.

Czym są obligacje skarbowe?

Zanim odpowiemy sobie na szereg pytań dotyczących obligacji skarbowych, warto zastanowić się nad tym czym w ogóle one są.
Otóż obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Należy pamiętać, że na rynku znajdziemy również tzw. Obligacje korporacyjne – emitowane przez różne firmy.

Obligacje w dużym uproszczeniu to dług zaciągany przez Skarb Państwa, tudzież firmę, u osób, które decydują się na zakup obligacji. Emitent obligacji zobowiązuje się zwrócić nabywcy pożyczoną kwotę wraz z odsetkami.
Głównymi zaletami obligacji emitowanych przez Skarb państwa są:

  • Bezpieczeństwo – gwarantem wypłacalności jest Skarb Państwa, mimo że zdarza się, że państwa ogłaszają niewypłacalność, czyli najzwyczajniej bankrutują, dzieje się to o wiele rzadziej niż na rynkach kapitałowych.
  • Stabilność – obligacje skarbowe nie podlegają obrotowi na rynkach kapitałowych, tym samym nie występują w ich wypadku zmiany kursowe zależne od aktualnej sytuacji na rynku.
  • Stosunkowo łatwy proces zakupu – obligacje skarbowe można zakupić wygodnie przez Internet jeżeli posiadamy rachunek maklerski PKO BP.
  • Różne rodzaje obligacji skarbowych do wyboru – decydując się na zakup obligacji skarbu państwa do wyboru mamy kilka wariantów, które różnią się od siebie długością trwania inwestycji (od 3 miesięcy do 12 lat), sposobem wypłacania odsetek (wypłata odsetek co określony interwał czasu lub kapitalizacja odsetek), czy wysokością i rodzajem oprocentowania (obligacje stałoprocentowe oraz zmiennoprocentowe)

Obligacje skarbu państwa to aktywa czy pasywa?

Obligacje skarbowe jako rodzaj kontraktu, z którego wynika prawo do majątku innej jednostki – w tym wypadku Skarbu Państwa – zaliczane są do tzw. Długoterminowych aktywów finansowych w skrócie DAF.
Tym samym obligacje skarbu państwa zaliczane są na poczet aktywów.

Jak obliczyć odsetki od obligacji

Aby obliczyć odsetki od obligacji, najpierw musimy być świadomi tego, że istnieją obligacje o stałym oprocentowaniu, jak i o oprocentowaniu zmiennym, mowa tutaj na przykład o obligacjach indeksowanych inflacją.
Jeżeli np. weźmiemy pod uwagę obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu w wysokości 1% i zakupimy 10 jednostek po 100 zł każdy, ich wartość po roku wyniesie 1010 zł. Według wzoru 1000 zł + (1000 zł*1%).

>>zobacz też: Gate.io Opinie

Obliczenie odsetek od obligacji zmiennoprocentowych jest nieco bardziej skomplikowane. W ich wypadku pod uwagę będziemy musieli wziąć np. WIBOR 6M.

Należy pamiętać również, że odsetki wypłacane są z różną częstotliwość. Na ten przykład odsetki z obligacji 3-letnich wypłacane są co pół roku, a w innych wypadkach mogą być wypłacane co roku lub kapitalizowane co określony interwał czasu i wypłacane dopiero na koniec inwestycji.

Musimy pamiętać, że kwota odsetek, która zostanie wypłacona nam na nasze konto, pomniejszona zostanie o tzw. Podatek Belki wynoszący 19%.
Tym samym z naszej wspomnianej wcześniej inwestycji w obligacje dwuletnie, nie otrzymamy 10 zł odsetek, ale kwotę pomniejszoną o 19% podatku, czyli finalnie na naszym koncie zobaczymy kwotę 8,1 zł.

Gdzie kupić obligacje unii europejskiej?

Poprzez obligacje unii europejskiej najczęściej rozumie się obligacje emitowane w walucie obcego kraju, w przypadku krajów unii europejskiej, najczęściej będzie to euro, a emitentem takich obligacji jest podmiot zagraniczny.
Zakup obligacji emitowanych przez Skarb Państwa krajów europejskich odbywa się podobnie jak w przypadku obligacji emitowanych przez Polskę.
>>zobacz też: Czy Warto Inwestować w Akcje Amazona

Dzieje się to jednak za pośrednictwem innych jednostek – w tym wypadku zagranicznych, oraz w innej walucie – najczęściej euro.

Musimy pamiętać, że przy inwestowaniu w obligacje zagraniczne dochodzi ryzyko kursów walut. Kurs, po którym będziemy sprzedawać jednostki obligacji unii europejskiej może być wyższy niż ten, po którym je nabywaliśmy, oznaczając dla nas pokaźne zyski, jednak może on również być niższy, oznaczając tym samym znacznie mniejszy zysk, a nawet stratę.

Tym samym decydując się na zakup obligacji unii europejskiej, musimy wziąć to dodatkowe ryzyko.

Obligacje a bony skarbowe – różnice

Cechą wspólną obligacji oraz bonów skarbowych jest to, że emitowane są one przez Skarb Państwa.

Pierwszą różnicą między tymi instrumentami finansowymi jest ich dostępność. Obligacje skarbowe dostępne są dla każdego, nawet niedoświadczenie inwestorzy indywidualni mogą dokonać ich zakupu w bardzo prosty sposób w dowolnej chwili.
W przypadku bonów skarbowych istnieją jednak pewne ograniczenia, które głównie powiązane są z ilością posiadanego kapitału na ich zakup.

Kolejną różnicą jest to, co generuje zysk z danego aktywa. W przypadku obligacji skarbowych będą to odsetki wypłacane przez emitenta, czyli Skarb Państwa.

>>zobacz też: XTB Akcje Opinie

Bony skarbowe mają natomiast charakter dyskontowy. Oznacza to tyle, że zachowują się one podobnie jak akcje na rynku kapitałowym. Zysk generuje różnica między ceną nominalną a tą, którą rzeczywiście pokrył inwestor w momencie zakupu bonu skarbowego.

Aby zakupić bony skarbowe, najpierw musi zostać ogłoszony przetarg przez emitenta, czyli NBP. Dodatkowo kupujący muszą spełniać jednolite kryteria, tym samym najczęściej bony skarbowe nabywane są przez banki komercyjne oraz instytucje finansowe.

Inwestorzy indywidualni również mogą inwestować w bony skarbowe – odbywa się to jednak najczęściej za pośrednictwem specjalnych funduszy inwestycyjnych, które skupiają się właśnie na obrocie tym właśnie aktywem.

Jakie obligacje skarbowe warto kupić 2022

Biorąc pod uwagę fakt tego, że w czasie pandemii koronawirusa, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie dało się zaobserwować rosnącą inflację, dobrym pomysłem może być próbowanie zabezpieczenia się przed tym zjawiskiem, poprzez zakup obligacji indeksowanych inflacją.

Tego typu obligacje gwarantują nam niewielki, bo wynoszący od 1,3% do 2%, zysk ponad inflację nominalną w danym okresie czasu.
Dzięki temu będziemy w stanie dość dobrze, a przede wszystkim bezpiecznie, zabezpieczyć swój kapitał przed zgubnym dla oszczędności działaniem inflacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × 2 =